Entrevistes Institut

COM FUNCIONEN EL CICLES FORMATIUS?

Quins són els cursos que s’ofereixen a l’Institut Camí de Mar de cicles formatius? 

A l’INS Camí de Mar aquest curs s’ofereixen cicles de dues famílies professionals: Administració i Gestió i Informàtica i Comunicacions. 

De la branca d’administració es pot cursar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa. 

De la branca d’informàtica, s’ofereixen tres cicles:

  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
  • Cicle Formatiu de Grau Superior de Disseny d’Aplicacions Web (1r i 2n curs).
  • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat (2n curs, en modalitat 3×2).

Hem fet una entrevista al professor Jaume Musté per saber més sobre els Cicles Formatius de l’àmbit informàtic.

Com estan organitzats els cicles i quines metodologies utilitzeu a classe?

Tots els cicles formatius LOE a Catalunya tenen una durada de 2000 hores, dividides en dos cursos.

Cada cicles formatiu està dividit en mòduls professionals. La majoria dels mòduls són específics del cicle, però alguns són comuns entre alguns cicles (Anglès Tècnic, Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Empresarial). A molts cicles de grau mitjà es fa el Mòdul de Síntesi. Als de grau superior es fa el Mòdul de Projecte.

Tots els cicles formatius inclouen el mòdul de Formació en Centres de Treball (les pràctiques en empresa).

La metodologia depèn de cada matèria i de cada professor. Per exemple, a Gestió Administrativa es treballen els diferents àmbits de gestió dins d’una empresa. A Informàtica es realitzen la majoria d’activitats sobre equips informàtics, intentant enfocar-ho a l’aplicació a l’empresa. En alguns mòduls el professorat utilitza metodologies d’aprenentatge basat en projectes, que ens dóna bons resultats.

La gent que se sol inscriure, creus que té clar el que vol ser de gran, o ho fan perquè no volen fer batxillerat?

Els alumnes que venen a grau mitjà moltes vegades no tenen clar què voldran fer al futur. Els professors sempre els animem a que mirin d’estudiar alguna cosa que els agradi.

Els alumnes de cicles formatius de grau superior tenen la possibilitat d’accedir a la universitat i fins i tot convalidar-ne algunes assignatures (en estudis afins als que han estudiat). Aquest itinerari és una mica més llarg però dóna l’oportunitat als estudiants de conèixer aspectes pràctics de la professió.

Tot són pràctiques, o també hi ha teoria?

Com he explicat abans, depèn de cada professor com organitza el mòdul professional. En general s’intenta combinar explicacions teòriques, demostracions pràctiques i exercicis per posar en pràctica els coneixements. 

Tenen a un professor per a cada assignatura?

Sí, un professor pels grups petits i per a grups desdoblats dos professors.

I el seu horari és regular?

Els horaris dels cicles formatius de grau mitjà al INS Camí de Mar són en horari de matí (franja horària de 8 a 14:30) i els de grau superior en horari de tarda (franja horària de 14 a 20:20).

Quin opines que és un millor camí, batxillerat o cicles?

Els estudiants que tenen clar que volen realitzar estudis universitaris mitjançant el BAT tenen l’itinerari més curt.

Personalment, com estudiant que ha passat per Batxillerat i Formació Professional, recomano aquest segon itinerari, ja que en finalitzar CFGS hi ha l’opció d’accedir a la Universitat.

Quins avantatges tenen els cicles respecte al batxillerat?

La FP et prepara prou bé per a treballar a l’empresa i entrar-hi en contacte mitjançant la Formació en Centres de Treball. L’alumnat de BAT té la matèria optativa d’Estada a l’Empresa, però d’una durada inferior.

També ens trobem alguns alumnes que des de BAT accedeixen a CFGS perquè no volen continuar estudis universitaris i prefereixen preparar-se pel món laboral.

I ELS ALUMNES QUE FAN CICLES, QUE OPINEN?

A continuació, teniu una entrevista a una alumna del Cicle Formatiu d’Administració, l’Ariadna Celma. Ella ens dóna la visió d’una estudiant del primer curs.

Per quin motiu vas escollir cicles en comptes de batxillerat?

Perquè jo no sóc una noia que estudiï gaire, a mi em costa moltíssim estudiar. Llavors vaig preferir escollir un cicle, perquè jo vull estudiar educació infantil, i em semblava més fàcil arribar des d’un cicle.

Quins avantatges presenten els cicles davant la carrera que vols fer?

Jo sincerament no n’hi veig gaires, però realment fent cicles tens més experiència perquè et prepara més per la vida laboral. L’administratiu no em porta del tot a la sortida laboral que jo vull tindre, però des del grau superior en faré un d’educació infantil i un dels cicles que em portava al superior era l’administratiu.

Comparat a l’ESO, has d’estudiar més o menys?

Igual.

Quan acabis el Cicle Formatiu, tens pensat anar a la universitat?

La meva idea es que sí, perquè un títol universitari t’obre més portes.

Com t’imaginaves els cicles? Són com pensaves?

Sí i no, perquè jo sabia que no era tan dur com batxillerat, però no, perquè per exemple als cicles les notes funcionen diferent i moltes altres coses també. 

Gisela Ramón i Alex Hill.