Enquestes Institut

QUINA ÉS LA VALORACIÓ DELS ALUMNES SOBRE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DEL CURS 2020/21?

Els darrers dies 17 i 18 de febrer els alumnes de 4t de tota Catalunya van realitzar les proves de competències bàsiques.

5 proves de nivell: català, castellà, matemàtiques, llengua estrangera (en el cas del nostre institut, anglès) i la prova cientificotecnològica. Voleu saber què els hi va semblar? A continuació us deixem una enquesta que hem realitzat als alumnes.

Hem agafat les opinions de totes les classes de 4t i aquests són els resultats agrupats en una taula de percentatges:

matèriamolt fàcilfàcildifícilmolt difícil
mates13,6%45,5%45,5%13,6%
castellà4,5%90,9%13,6%4,5%
anglès18,2%50%9,1%27,3%
català9,1%77,3%22,7%4,5%
cientifictecnològic18,2%22,7%50%13,6%

Segons la taula d’opinions sobre la dificultat de les competències:  

Sembla que les competències relacionades amb les ciències (prova cientificotecnològica i matemàtica) presenten una dificultat notable davant els alumnes de 4t.

En canvi les proves de llengua, sobretot la castellana, semblen ser més fàcils a dur a terme pels alumnes.

També hem afegit un apartat per justificar els resultats, és a dir, per a que els alumnes expliquin el perquè (positiu o negatiu) de les seves respostes al qüestionari. Hi destaquen aquestes respostes:

“No faig optatives relacionades amb les ciències”

“Em costen molt”

“Sóc de ciències/lletres”

“Ho vaig respondre tot en el temps adequat”

“Va ser molt fàcil”

Finalment vam decidir que els alumnes tenien l’opció de presentar una opinió, recomanació o comentari (positiu o negatiu) per millorar o aportar més punts de vista a les proves de competències d’aquest any. Aquests són els comentaris que més destaquen i es repeteixen :

“La disposició de més temps per fer les proves.”

“Les cientificotecnològiques les fan únicament els alumnes de les optatives relacionades (física i química, biologia i tecnologia)”

“Facilitar més els tests”

“Deixar més temps de descans entre prova i prova”

“Proves més curtes”

Fet per Irene Revilla i Lucía Campos