Escola Verda Esdeveniments Institut

LET’S CLEAN UP CALAFELL!

El divendres 17 de juny l’alumnat de 3r d’ESO de l’institut va participar en l’activitat de Servei
Comunitari LET’S CLEAN UP EUROPE.
Es tracta d’una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que
llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la
seva recollida.
Amb els sacs proporcionats per l’Agència de Residus de Catalunya, l’alumnat va fer neteja al
Torrent de la Graiera del municipi, tot recollint 10 quilos de deixalles diverses: vidre, paper i
cartró, plàstics i envasos i rebuig.
Un cop separades les diferents fraccions, la brigada municipal ho va recollir i ho va portar a la
deixalleria municipal on cada fracció és tractada de la manera adequada.
L’alumnat va omplir llavors un senzill qüestionari on havien de proposar idees per reduir els
residus a l’espai netejat.
Esperem que l’activitat hagi servit per millorar els hàbits del nostre alumnat!
Gràcies a totes i tots els participants!!